Odkryj portfolio aplikacji opartych o GeoPlatform

Poznaj nasze aplikacje oparte o GeoPlatform, przeznaczone dla branż takich jak telekomunikacja, firmy sieciowe, retail, logistyka, e-commerce, nieruchomości, motoryzacja czy sektor publiczny.

GeoGrid DH-Obliczenia-hydrauliczne

GeoGrid DH

GeoGrid DH to lekki GIS, czyli uniwersalny system informacji geograficznej o podstawowym zakresie funkcjonalności, stworzony z myślą o branży ciepłowniczej, w którym można zamodelować przebieg sieci ciepłowniczej i jej działanie; dostępne są także obliczenia hydrauliczne.

GeoPerformance dla Ciepłownictwa

GeoPerformance dla Ciepłownictwa to system, który integruje dane o sieci ciepłowniczej z różnych źródeł i prezentuje je w przejrzysty sposób na Panelach Zarządczych i Operacyjnych, z funkcjami takimi jak ciepłowniczy model danych, telemetria i alarmy czy interaktywne mapy.

GeoPerformance dla Ciepłowników
prognozer

prognOZEr

Serwis prognOZEr pokazuje sumaryczne prognozy produkcji energii elektrycznej w źródłach słonecznych i wiatrowych dla ponad 2700 farm, czyli praktycznie dla całej Polski. Aktualne prognozy produkcji można obejrzeć na poziomie województw i powiatów w horyzoncie trzech kolejnych dni. Prognozy są codziennie aktualizowane przez system 4RES.

GeoGrid

GeoGrid to flagowa aplikacja webowa typu Light GIS oparta o komponenty GeoPlatform. GeoGrid pozwala na wizualizację statycznych i dynamicznych danych na mapie, aby monitorować zasoby, wspierać procesy podejmowania decyzji biznesowych i rozwiązywania problemów. Aplikacja umożliwia zarządzanie, edytowanie i analizowanie danych w kontekście geoprzestrzennym. 

warszawa dochod
4res

4RES

4RES dostarcza prognozy produkcji energii z OZE w okresie krótko- i średnioterminowym, wykorzystując zagregowane modele predykcyjne. Bazują one na wyspecjalizowanych prognozach pogody, opracowywanych przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM).

ELGrid

ELGrid to system wspomagania rozwoju i optymalizacji pracy sieci energetycznych z przyłączonymi źródłami rozproszonymi, magazynami energii oraz odbiorami sterowalnymi.

elgrid
smartkam

SmartKAM

Aplikacja webowa pozwalająca na szacowanie kosztów położenia światłowodu dla nowych klientów. 

Soral

Soral to webowa aplikacja do monitorowania stanu technicznego i oceny ryzyka awarii eksploatowanych linii kablowych średniego napięcia w oparciu o pomiary diagnostyczne oraz informacje techniczne i eksploatacyjne. Aplikacja pomaga wykryć te odcinki linii, które w najbliższym czasie będą wymagały wymiany, aby uniknąć awarii.

soral
lococ

LocDoc

LocDoc automatyzuje kategoryzację skanowanych dokumentów oraz zapewnia łatwy dostęp do nich wszystkim pracownikom firmy. Dzięki temu wzrasta efektywność operacyjna firmy, a proces docelowego budowania cyfrowego modelu majątku przebiega znacznie szybciej.

GeoGrid mobilny

Mobilna wersja aplikacji webowej GeoGrid, wykonana w technologii PWA.

Więcej informacji wkrótce

geogrid-mobile